Bilim

İnsan İlişkilerinde Evrimsel Psikoloji Rolü

Yaşamın, tabiatın evrim fikriyle açıklanmaya çalışma çabası eski tarihlere dayansa da Darwin’in evrim teorisinden bugüne kadar farklı şekiller almıştır. Evrim, canlı popülasyonunun zamanla mutasyona uğrayarak değişmesini ifade eden bir biyoloji konusudur. Charles Darwin, canlıların doğal seçilim yolu ile bir veya birkaç atadan evrildiğini öne sürmüş ve o zamanın şartlarında bu teorisini destekleyen kanıtlar sunmuştur. Darwin evrim teorisi biyolojinin temellerini oluşturmaktadır. Evrimsel psikoloji, canlı doğasının taşıdığı, bellek, algı gibi psikolojik özelliklerin, ne tür bir uyum ve  adaptasyon geliştirdiğini ve bunların işlevsel sonuçlarını modern evrimsel bir bakış açısıyla inceleyen bilim dalıdır.

İnsan ilişkilerini Anlayabilmek İçin Kullanılıyor

Darwin’in geleceğe yönelik “ Gelecekte, çok daha önemli araştırmalara açık alanlar görüyorum. Ruhbilim, Bay Herbert Spencer’in şimdiden attığı temelle, her zihinsel yetinin ve sığanın (capacity) ancak yavaş yavaş ve aşamalı olarak edilebildiği temeline güvenle oturtulabilir. İnsanın kökeni ve tarihi daha da aydınlanacaktır. ” öngörü niteliğindeki sözleri zihin kapasitelerinin ve yetinin evrimsel sürece dahil olduğunu gösterir şekilde.

Evrimsel psikoloji, zihin fonksiyonlarını, insan davranışlarını açıklarken, Darwin’in evrim teorisinin, doğal seçilim ve cinsel seçilim işlevlerini rehber alarak, canlı organizmaları gibi zihinsel fonksiyonlarının ve davranışsal özelliklerinin de evrimsel analiz konusu olduğunu savunan bir alandır. Evrimsel psikoloji bilim dünyasının dikkatini uzun süreler sonra çekmiş olsa da bu bilim dalı, şimdi kendi alanında dergi bile çıkarılan ve oldukça ilgi duyulan bir alan haline gelmiştir. Çoğu bilim insanının ilgi odağı olsa da, kimisine göre de büyük eleştiri kaynağı haline getirilmiştir. Evrimsel psikoloji, insan davranışları, zihinsel yetisi ve kapasitesiyle tümüyle ilgilenmektedir. İnsan davranışları ve zihinsel yapısı oluşurken bir takım ilkeler ile belli bir amaca yönelik ve tutarlı bir şekilde doğmuştur. İnsan türünün gelişimini açıklarken, insanların evrimsel geçmişi ve bu geçmiş doğrultusundaki değişikliklere göre şekillenmesi araştırılmalıdır. Evrimsel psikoloji, davranışların sebeplerini ve canlının üreme katkısıyla hayatta kalma başarısını araştırmasıyla psikolojinin diğer alanlarına da ışık tutmuştur. Psikolojide, insan ilişkilerini anlayabilmek için evrimsel psikolojiye başvurulmaktadır. İnsan psikolojisi değerlendirilirken, evrimsel geçmiş ve aynı zamanda kültürel geçmişe göre değerlendiriliyor.

Evrimsel psikoloji genellikle yanlış anlaşılan ve eksikleri olduğu düşünülen bir alandır. Bazı araştırmacılar, insanın modern yaşamının atalarının özelliklerinden farklılıklar gösterebileceğini savunurken, bazıları ise cinsiyet eşitsizliğinin temelini doğallaştırdığını ve meşrulaştırdığını savunuyor. Tüm bu eleştiri ve yanlış anlaşılmaların ortadan kalkması için evrimsel psikoloji hakkında daha fazla bilgi edinilmesini sağlamak ve araştırma yöntemlerini daha geniş ve daha gerçekçi yapılması gerektiğidir. Araştırmalar genellikle üniversite öğrencileri üzerinde deneysel yöntemler kullanılarak yapılması, gerçeklik konusunda şüpheye düşürebiliyor.

Etiketler
Daha Fazla Göster

Benzer Haberler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

implant
Başa dön tuşu
Kapalı