Gündem

Dünya Sağlık Günü Nedir ve Neden Kutlanır?

Bugünlerde tüm dünyanın tek ihtiyacı sağlık! Her şeyin başında gelen, her şeyden kıymetli olan, hiçbir kavram ile mukayese edilemeyecek tek varlığımız sağlık. Tüm dünyaya yayılan ve aşısı ya da ilacı henüz tam olarak bulunamamış koronavirüs nedeniyle zor günler yaşanıyor. Böylesine zor günlerin yaşandığı bu süreçte pek çok önemli gün ile ilgili kutlamalar anma törenleri iptal edildi. Fakat bugün iptal edilemeyecek, ertelenemeyecek, askıya alınamayacak derecede önemli bir gün. Bugün 7 Nisan Dünya Sağlık Günü.

Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) anayasasının yürürlüğe girdiği günden beri 7 Nisan Dünya Sağlık Günü olarak kutlanır. Sağlığın önemini anlayabilmek adına Birleşmiş Milletler’de alınan kararla 1945 yılından bu yana 7 Nisan Dünya Sağlık Günü kabul edilmektedir. Sağlık; ruhen, bedenen, sosyal açıdan tam bir iyilik hali olarak tanımlanabilir.

DSÖ Tarihçesi

Dünya Sağlık Örgütü anayasası 19-22 Temmuz 1946 tarihinde düzenlenen Uluslararası Sağlık Konferansı’nda BM’e üye 51 ülkenin temsilcisi ile Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), OIHP (Merkezi Paris’te bulunan Uluslararası Halk Sağlığı Bürosu), PAHO, Kızılhaç, Dünya İşçi Sendikaları Federasyonu ve Rockefeller Vakfı temsilcileri tarafından  oluşturulmuştur.

DSÖ’nün Görevleri

 • Sağlık alanında uluslararası nitelik taşıyan çalışmalarda yönetici ve koordinatör makam sıfatıyla hareket etmek.
 • BM, İhtisas Kuruluşları, sağlık idareleri, meslek grupları ve keza uygun görülecek diğer örgütlerle fiili bir iş birliği kurmak ve sürdürmek.
 • Hükümetlere, istek üzerine, sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi için yardım yapmak.
 •  Uygun teknik yardım yapmak ve acil durumlarda, hükümetlerin istekleri ya da kabulleri ile gereken yardımı yapmak.
 •  BM’in isteği üzerine, manda altındaki ülkeler halkı gibi özelliği olan topluluklara sağlık hizmetleri götürmek ve acil yardımlar yapmak ya da bunların sağlanmasına yardım etmek.
 • Epidemiyoloji ve istatistik hizmetleri de dahil olmak üzere gerekli görülecek idari ve teknik hizmetleri kurmak ve sürdürmek.
 • Epidemik, andemik vb. hastalıkların ortadan kaldırılması yolundaki çalışmaları teşvik etmek ve geliştirmek.
 • Gerektiğinde diğer İhtisas Kuruluşları ile iş birliği yaparak kazalardan doğan zararları önleyebilecek önlemlerin alınmasını teşvik etmek.
 • Gerektiğinde diğer İhtisas Kuruluşları ile iş birliği yaparak, beslenme, mesken, eğlence, ekonomik ve çalışma koşullarının ve çevre sağlığı ile ilgili diğer bütün unsurların iyileştirilmesini kolaylaştırmak.
 • Sağlığın geliştirilmesine katkıda bulunan bilim ve meslek grupları arasında iş birliğini kolaylaştırmak.
 •  Uluslararası sağlık sorunlarına ilişkin sözleşmeler, anlaşmalar ve tüzükler teklif etmek, tavsiyelerde bulunmak ve bunlardan dolayı Örgüt’e düşebilecek ve amacına uygun görevleri yerine getirmek.
   
 • Ana ve çocuk sağlığı ve refahı lehindeki hareketleri geliştirmek, ana ve çocuğun tam bir değişme halinde bulunan bir çevre ile uyumlu halde yaşamaya olan kaabiliyetlerini arttırmak.
 • Ruh sağlığı alanında özellikle insanlar arasında uyumlu ilişkilerin kurulmasına ilişkin her türlü faaliyetleri kolaylaştırmak.
  Sağlık alanında araştırmaları teşvik ve rehberlik etmek.
 •  Sağlık, tıp ve yardımcı personelin öğretim ve yetiştirilme normlarının iyileştirilmesini kolaylaştırmak.
 • Gerekirse diğer ihtisas kuruluşları ile iş birliği yaparak kamu sağlığı, hastane hizmetleriyle sosyal güvenlik de dahil koruyucu ve tedavi edici tıbbi bakıma ilişkin idari ve sosyal teknikleri incelemek ve tanıtmak.
 • Sağlık alanında her türlü bilgi sağlamak, tavsiyelerde bulunmak ve yardımlar yapmak.
 • Sağlık bakımından aydınlatılmış bir kamuoyu oluşumuna yardım etmek.
 •  Hastalıkların, ölüm nedenlerinin kamu sağlığı uygulama metotlarının uluslararası nomanklatürlerini tayin etmek ve ihtiyaca göre yeniden gözden geçirmek.
   
 • Teşhis yöntemlerini gerektiği kadar standart hale getirmek.
 • Yiyeceklere, biyolojik, farmasötik ve benzeri ürünlere ilişkin uluslararası normlar geliştirmek, kurmak ve bunların kabulünü teşvik etmek.
  Genel olarak Örgüt’ün amacına ulaşmak için gereken her önlemi almak.
Etiketler
Daha Fazla Göster

Benzer Haberler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

implant
Başa dön tuşu
Kapalı