Sosyal Medya

Sosyal Medya Platformlarına Yeni Yaptırımlar Geliyor

Tüm dünyada hayatı durma noktasına kadar getiren korona virüs salgının olumsuz etkileri ile mücadele edebilmek adına sosyal medya platformlarına yeni yaptırımların getiriliyor.

Korona virüs salgını ile ortaya çıkan pek çok olumsuzluk ile mücadele etmek amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne 62 maddeden oluşan bir kanun teklifi sunuldu. Sunulan taslakta bir takım ekonomik tedbirlerin yanı sıra sosyal medya platformlarını etkileyen madde de bulunuyor. Meclis Başkanlığı’na sunulan yasa tasarısı mecliste görüşüldükten sonra oylamaya sunulacak. Peki yasa tasarısı neler içeriyor? 

Torba yasada yer alan 56. maddenin kanunlaşması durumunda ülkemizde 1 milyondan fazla erişim alan sosyal medya platformları Türkiye’de en az bir kişiyi temsilci olarak belirtmek durumunda. Türkiye’deki kurum ve kuruluşların talep, bildirim ve tebligatlarının özellikle yurt dışı kaynaklı sitelere aktarılmasında sorunlar yaşandığı için yeni düzenleme bu sorunları ortada kaldırmayı amaçlıyor. Ülkemizdeki kullanıcıların verileri de ayrıca sadece ülkemizde barınacak. 

Sosyal medya sitelerinin temsilcileri, Türkiye’deki yetkili makamlardan gönderilecek tebligat, bildirim ya da talepleri yerine getirmekle sorumlu olacak. Sosyal medya yöneticisi, kamu kurum ve kuruluşları tarafından resmi yollarla yapılan ihtarlara rağmen geri bildirimde bulunmazsa, ilgili sosyal medya platformlunun bant genişliği ilgili yerler tarafından kısıtlanacak. Bir anlamda bu sitelere erişim sağlanacak ancak erişim sızı yavaşlatılacak. 

Yerli ve yabancı sosyal medya platformları özel hayatın gizliliğine ilişkin yapılan resmi başvuruları en geç 72 saat içerisinde cevaplamak durumunda olacak. Sosyal medya yöneticilerinin belirtilen süre içerisinde belirtilen durumu cevaplandırmaması durumunda ise cezai yaptırım uygulanacak. Ayrıca hukuka aykırılığı hakim ya da mahkeme kararı ile tespit edilen içeriklerin 24 saat içerisinde sosyal medya platformundan kaldırılması gerekecek. Yeni yasa ile birlikte sosyal ağlardaki hukuka aykırılığı tespit edilmiş olan içerikler kaldırılmaması durumunda sosyal medya platformu sorumlu tutulacak. 

Yapılacak bir başka değişiklik ise kullanıcı verilerini ilgilendiriyor. Ülkemizde günlük 1 milyonun üzerinde erişim alan yerli ya da yabancı sosyal medya platformları kullanıcıları verilerini Türkiye’de barındırmak zorunda kalacak. Sosyal medya platformlarının kullanıcı verilerini ülkemizde tutmasına gerekçe olarak ise “milli güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlakın korunması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması” gösteriliyor. 

Torba yasa taslağındaki sosyal medya platformlarını ilgilendiren 56. Madde şöyle; 

MADDE 56: Sosyal medyada yer alan hukuka aykırı içeriğin kaldırılması veya içeriğe erişimin engellenmesi hususunda içerik veya yer sağlayıcılar bakımından yetkili bir muhatap bulamamak ya da çok geç bulmak, uygulamada sıklıkla karşılaşan bir sorundur. 5651 sayılı Kanunda bu konuya ilişkin herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Bu nedenle kanunda yer alan bu boşluğun doldurulması hedeflenmiştir.

5651 sayılı Kanunda belirlenen yurtdışı kaynaklı internet aktörlerine Türkiye Cumhuriyeti kurum ve kuruluşlarının tebligat, bildirim ve taleplerinin aktarılması konusunda sorunlar yaşanmaktadır. Bu itibarla, Türkiye’den günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılara yapılacak başvuruların cevaplandırılması için yetkili en az bir kişinin Türkiye’de görevlendirilmesi zorunluluğu getirilmektedir.

Yapılan ihtara rağmen bildirim ve görevlendirme yükümlülüğünün yerine getirilmemesi durumunda, Anayasanın 22 nci maddesine uyumluluk açısından, hakim kararı ile kademeli olarak sosyal ağ sağlayıcının internet trafiği bant genişliğinin daraltılması için sulh ceza hakimliğine Kurum tarafından başvuruda bulunulabileceği düzenlenmiştir.

Sosyal ağ sağlayıcılara 5651 sayılı Kanunun 9 ve 9/A maddeleri kapsamındaki içeriklere yönelik olarak kişiler tarafından yapılacak başvuruları en geç 72 saat içinde cevaplama yükümlülüğü getirilerek, hak ihlallerinin hızlı bir şekilde önüne geçilmesi amaçlanmıştır.

Ayrıca sosyal ağ sağlayıcıların bu madde kapsamında kişiler tarafından yapılan başvurulara ve kendisine bildirilen içeriğin çıkarılması ve/veya erişimin engellenmesi kararlarının uygulanmasına ilişkin raporlama yapma ve bu raporları Kuruma bildirme yükümlülüğü getirilmiştir.

Anayasanın 22 nci maddesinde zikredilen “Millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlâkın korunması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması” gerekçeleriyle Türkiye’den günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt içi veya yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılara, Türkiye’deki kullanıcıların verilerini Türkiye’de barındırma yükümlülüğü getirilmektedir.

Sosyal ağ sağlayıcıya bu madde kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda Başkan tarafından ihlalin türüne göre belirlenen tutarlarda idari yaptırım uygulanması öngörülmüştür.

Hukuka aykırılığı hâkim veya mahkeme kararı ile tespit edilen içerik, sosyal ağ sağlayıcıya bildirilebilir. Bildirime rağmen 24 saat içinde içeriği çıkarmayan veya içeriğe erişimi engellemeyen sosyal ağ sağlayıcı, doğan zararların tazmin edilmesinden sorumludur düzenlemesi ile yargı merci tarafından hukuka aykırılığı tespit edilen içeriklerden sosyal ağ sağlayıcının da sorumlu tutulması öngörülmüştür.

Torba yasa taslağının ilerleyen günlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde görüşülmesi bekleniyor. 

Etiketler
Daha Fazla Göster

Benzer Haberler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

implant
Başa dön tuşu
Kapalı